torsdag 18 januari 2018

Spelprogrammering i Java

Spelprogrammeringsfilmer eleverna kan följa och arbeta efter. En film/arbete per vecka som slutligen mynnar ut i ett eget producerat spel. Filmerna ligger i hö marginal, "Spelprogrammering".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar